2017

Established Perfumes & Cosmetics Zone and Fashion Zone at Departure Hall, Krabi International Airport

2014

Leon Duty Free was then founded to operate inbound and outbound duty-free stores. Our first duty free operation was in Krabi International Airport.

สนามบินนานาชาติกระบี่

หน้าร้านตั้งอยู่บริเวณชั้นลอย ของอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเมื่อเดินผ่านจุดตรวจสังเกตซ้ายมือ มีShop duty free สีขาวโดดเด่น อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ Fashion Zone ท่านสามารถรอรับ…

ร้านตั้งอยู่ทางซ้ายภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ จุดเด่นของร้านเป็นการรวบรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ เครื่องหนัง “แบรนด์ ศรีราชา”แว่นตา นาฬิกา จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกมาอยู่ในที่เด…

ร้านตั้งอยู่ทางขวาภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ร้านเป็น Perfumes & Cosmetic Zone สำหรับไว้เอาใจสาวๆโดยเฉพาะ และหนุ่มๆที่หลงใหลในน้ำหอมเป็นพิเศษ ซึ่งทางร้านรวบรวมแบรนด์น้ำ…

ประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “Royal Thaitique” จึงเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั่วทุกภูมิภาคส่งตรงจากมือเกษตรกรและชาวสวนไทย ผ่านกระบวนการผลิตที่…

หน้าร้านตั้งอยู่บริเวณชั้นลอย ของอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เมื่อเดินผ่านจุดตรวจสังเกตทางซ้ายมือ มี Shop Duty Free สีขาวเด่น เดินลงบันไดลงมาก็จะถึงส่วนของร้าน Main Shop ภายใน…

หน้าร้านตั้งอยู่ทางซ้ายภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ เมื่อลงบันไดเลื่อนมา ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามสายพานรับกระเป๋าหมายเลขสองจะเจอหน้าร้านของเรา สินค้าที่ทางร้านมีจัดจำหน่าย คือ …