leon duty free

STORE & LOCATION STORE & LOCATION

DUTY FREE KRABI

ร้านค้าปลอดภาษีในเมืองกระบี่แห่งแรกของ Leon พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้วยบริการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ที่จะทำให้ทุกท่านมีความสุขในการช๊อปปิ้ง